EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ MUNKAVÉDELEMBEN

Egyéni védőeszköz a munkavédelemben és a tűzvédelemben

Tájékozodjon a legújabb változásokról

Tűzvédelemben - Munkavédelemben naprakészen.

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szabályzatok és eszközök

Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, valamint az eszköz bármely kiegészítése, vagy egyéb segédeszköz, amelynek a rendeltetése megegyezik vele. Nem minősül védőeszköznek:

 • a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt felszerelések;
 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által viselt vagy használt védőeszköz;
 • a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;
 • a sportfelszerelés és sporteszköz;
 • az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
 • a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek.

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK típustanúsítvánnyal.

A munkáltatónak törekednie kell rá, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit elsősorban megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel valósítsa meg. Amennyiben ez nem lehetséges a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi azok rendeltetésszerű használatát.

A védőeszköz meghatározásánál figyelembe kell venni:

 • az ergonómiai tényezőket;
 • a munkakörnyezeti tényezőket (pl. hőmérséklet, páratartalom);
 • munkakörülményeket;
 • összeegyeztethetőség más védőeszközökkel, munkaeszközökkel és öltözékkel;
 • a munkavállaló feladatai és személyes adottságai;
 • a védőeszköz használata ne jelentsen egyéb kockázatot a használójára.

A munkáltatónak meg kell győződnie róla, hogy: minden kockázat ellen biztosított-e megfelelő védelmi képességű védőeszközt, illetve minden kockázatnak kitett személyt véd-e védőeszközzel (pl. látogatók, tanulók).

A védőeszköz használatának feltételeit – különösen viselhetőségének időtartamát – a kockázat súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisága, az egyes munkavállalók munkavégzési helyének jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, továbbá a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékének figyelembevétele alapján kell meghatározni.

A munkáltatónak előzetesen tájékoztatnia kell a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról – szükség esetén gyakorlati képzéssel –, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló rendelkezésére bocsát.

A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja, és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá – kérelemre – az ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja. A munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint. A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, amennyiben elveszti védelmi képességét, megsérül, a munkáltatónak azonnal gondoskodnia kell pótlásáról. A megfelelő védőeszköz hiányában a munkát folytatni nem szabad.

Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.