KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

Kiürítés számítás részletek

A Tűzvédelmi Szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épületrész, épület 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolni kell a megengedett maximális befogadóképességet. A kiürítés számítás elvégzéséhez szükséges alapadatok:

  • kiürítendő épület/épületrész tűzállósági fokozata, vagy újabb épületek esetén a kockázati osztály meghatározása,
  • az érintett helyiség funkciója (pl. mozi, étterem, diszkó),
  • a helyiség alapterülete,
  • a helyiség kijáratáig mért legkedvezőtlenebb útvonal hossza,
  • kijárati ajtó szabad nyílásszélessége,
  • a kiürítendő helyiség kijáratától a szabadba/átmeneti védett térbe vezető útvonal hossza,
  • a menekülési útvonal legszűkebb keresztmetszete,
  • szintkülönbség nagysága (ha van),
  • szabadba vezető ajtók szabad nyílásszélessége.

Amennyiben egy méretpontos rajz rendelkezésre áll segítség a számítás elvégzéséhez, azonban egy helyszíni felmérés is szükséges.

Példa a helyiség kiürítési idejének kiszámítására az útszakaszok hossza alapján:

t1a a legkedvezőtlenebb útvonalból és a haladási sebességből meghatározott idő percben (min)
sil a fenti útvonal az egyes útszakaszok hossza egyenesútvonalon mérve méterben (m)
vi az egyes útszakaszokhoztartozó haladási sebességek (m/min),
t1meg a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam.