MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés

Tájékozódjon a legújabb változásokról

Tűzvédelemben - Munkavédelemben naprakészen.

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szabályzatok és eszközök

A munkáltatónak a tevékenység megkezdése előtt, majd indokolt esetben, de legalább három évente kockázatértékelést kell végeznie.

A kockázatértékelés elvégzésének szempontjából indokolt esetnek számít:

  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozása,
  • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatás, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását),
  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulása, továbbá
  • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelésben minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg is értékelni kell a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés folyamata:

  • veszélyek azonosítása (pl. munkaeszközök, munkafolyamat, munkakörnyezet, veszélyes anyagok, környezet, szociális, pszichés és munkaszervezési tényezőkkel összefüggő kockázatok);
  • veszélyeztetettek azonosítása (saját és külsős munkavállalók, munkavégzés hatósugarában tartózkodók, ügyfelek, szolgáltatást igénybe vevők);
  • kockázatok minőségi/mennyiségi értékelése (kisebb sérülés, súlyos baleset, anyagi kár, érintett személyek száma, a nem várt esemény bekövetkeztének valószínűsége);
  • szükséges intézkedések, felelősök, határidők meghatározása (hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkaeszközöket, munkafolyamatokat, technológiát, ki a felelős az intézkedések végrehajtásáért, a határidők betartásáért);
  • kockázatértékelés érdekében tett intézkedések eredményességének ellenőrzése (a megtett intézkedések hatásosan csökkentették a nem kívánt kockázatokat?);
  • kockázatértékelés megfelelő dokumentálása (a Mvt. 54. § (8) bekezdése meghatározza a dokumentáció minimális tartalmi követelményeit).