Munkavédelem

Munkavédelem részletek

Tájékozódjon a legújabb változásokról

Tűzvédelemben - Munkavédelemben naprakészen.

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szabályzatok és eszközök

A munkavédelem alapvető szabályait a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban Mvt.), a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett biztonsági szabályzatok tartalmazzák.

Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány, valamint a munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos rendelkezése is.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek történő megfelelés módját — a jogszabályok és a szabványok keretein belül — a munkáltató határozza meg és egyben felelős is ezen követelmények megvalósításáért.

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.

A munkáltató a munkavállalókon kívül felelős a munka végzés hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybe vevők testi épségéért egészségéért is.

Munkavédelmi szakember foglalkoztatási kötelezettsége:

A munkáltatók tevékenységük (a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere: TEÁOR ’08) alapján I – III-ig veszélyességi osztályokba vannak sorolva.

Munkáltató munkavédelemmel kapcsolatos kiemelt kötelezettségei:

  • Munkavédelmi célú kockázatértékelés a Mvt. 54. § alapján.
  • Veszélyes anyagok kémiai kockázatértékelése, bejelentése az ÁNTSZ felé.

Munkavédelmi oktatások elvégzése munkakörökhöz igazodó tematika alapján, megfelelően dokumentálva. Munkába álláskor, munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor, valamint a munkáltató saját szabályozása szerint. Vonatkozó jogszabály: Mvt. 55. § (1) bekezdés

  • Egyéni védőeszköz juttatási rend kidolgozása a kockázat értékelés figyelembevételével a munkafolyamatokhoz, felhasznált anyagokhoz szükséges egyéni védőeszközök meghatározása. Vonatkozó jogszabály: a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet.
  • Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
  • Munkabaleset kivizsgálása a hatályos jogszabálynak megfelelő munkabaleseti jegyzőkönyv és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése. Vonatkozó jogszabály: Mvt. 64-65. §.
  • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés feltétele, amit a munkáltató írásban rendel el. Vonatkozó jogszabály: Mvt. 21. §.

Munkavédelmi szabályzat kiadása nem kötelező, de a legjobb módja a különböző munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói utasítások (egyéni védőeszköz juttatási rend, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, dohányzással kapcsolatos szabályok stb.) keretbe foglalásának.

Munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása Mvt. 70/A § szerint.

Elsősegélynyújtás személyi/tárgyi feltételeinek biztosítása a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes rendeletnek megfelelően.

Különböző felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzése, ami nagyon sok mindenre kiterjed, például az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok, villamos kéziszerszámok évenkénti szerelői ellenőrzése, veszélyes gépek felülvizsgálata, munkaeszközök biztonságának ellenőrzése.

(A csillaggal megjelölt feladatok elvégzése munkabiztonsági és munka- egészségügyi szaktevékenységnek minősül.)

Amennyiben szeretné, hogy az Ön vállalkozása is megfeleljen a munkavédelemmel kapcsolatos előírásoknak, vagy csak kérdése van a témával kapcsolatban, keressen meg és készséggel állok rendelkezésére.

Veszélyességi osztályok