TŰZMEGELŐZÉS - MUNKAVÉDELEM

Tudta, hogy amennyiben vállalkozásában akár csak egy alkalmazottat foglalkoztat, akkor Önnek már kötelezettségei vannak a tűz- és munkavédelem vonatkozásában?

Tudásommal, tapasztalatommal szeretném segíteni az Ön vállalkozását is abban, hogy sikeresen megoldja cége tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.

Megrendelőimmel közös célunk, közös érdekünk a munka- és tűzvédelmi tevékenység biztosításával a munkabalesetek, expozíciós esetek megelőzése, a foglalkoztatottak egészségének, testi épségének megóvása, valamint a megfelelő tűzbiztonság kialakításával a tűzesetek megakadályozása az emberi élet védelme, az épületek, termelőeszközök és egyéb javak károsodásának elkerülése.

Nem mellékesen egy esetleges hatósági ellenőrzés során megfelelni a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, a szankciók megelőzése érdekében.


Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatások:

Vállalkozások, Intézmények Tűzvédelme

Vállalkozások, intézmények teljes körű tűz- és munkavédelmi képviselete átalánydíj, vagy eseti megbízás alapján. Megbízó képviselete a munkavédelmi és tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során.

Munkavédelmi célú kockázatértékelés

Munkavédelmi célú kockázatértékelés, vegyi anyagok kémiai kockázat értékelése. Egyéni védőeszköz juttatás, és az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének kidolgozása. Munkavédelmi szabályozás elkészítése.

Tűzriadó terv készítés

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv elkészítése, kiürítés számítás, maximális befogadóképesség meghatározása. Társasházak tűzvédelmi házirendjének, tűzvédelmi szabályzatának elkészítése. Tűzoltó készülék, tűzcsap, tűzgátló ajtó karbantartása.

Tűzvédelmi oktatás

A partner tevékenységéhez igazodó tematika alapján az éves ismétlődő tűz- és munkavédelmi oktatások megtartása, megfelelő dokumentálása.

  • Munkabalesetek kivizsgálása, munkabaleseti jegyzőkönyv és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése.
  • Igény szerint havi/negyedéves munkavédelmi, tűzvédelmi szempontú bejárások elvégzése.
  • A bejárásokról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megállapított hiányosságokat, valamint javaslatokat a megszüntetésük érdekében szükséges intézkedések megtételéről.
  • Gépek üzembe helyezéséhez szükséges munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése.
  • Tűzriadó gyakorlat megszervezése, a jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelentése a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé.
  • Igény esetén a tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok, egyéb tűzvédelmi eszközök jogszabály szerinti üzemeltetői ellenőrzésének elvégzése, a tűzvédelmi üzemeltetési naplók naprakész vezetése.
  • Készenlétben tartandó tűzoltó készülékek darab számának meghatározása az oltásteljesítmény alapján.
  • Közreműködés munkavédelmi képviselő választás lebonyolításában.

Tűzoltó készülék karbantartás hitelesítés


© 2022 All Rights Reserved By Online Megoldások
Készült a Tűz-munkavédelmi Bázis megbizásából