MUNKAVÉDELMI OKTATÁS

Munkavédelmi oktatás részletei

Tájékozódjon a legújabb változásokról

Tűzvédelemben - Munkavédelemben naprakészen.

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szabályzatok és eszközök

Minden munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.

A munkáltató kötelezettsége gondoskodnia róla, hogy a munkavállaló megismerje az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkáltató felelőssége, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait.

Az oktatás megtartását oktatási naplóban, az oktatási tematika megjelölésével a résztvevők aláírásával rögzíteni kell.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni.

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet alapján a targonca kezelők munkavédelmi oktatására szigorúbb szabályok vonatkoznak:

Az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

  • a munkába állása előtt,
  • legalább hat hónapos távollét után.

Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkabiztonsággal kapcsolatos képzésben kell részesíteni:

  • az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,
  • az emelőgép kezelőt, a más – általa korábban még nem kezelt – emelőgép típus kezelése előtt.

A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltetőnek munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel oktatási tematikát készíttetni, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.

A jogszabály azt is előírja, hogy igazolható módon meg kell győződni a munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátításáról, aminek a legegyszerűbb formája egy megfelelően összeállított tesztlap kitöltetése az érintett munkavállalókkal.