TÁRSASHÁZAK TŰZVÉDELME

Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés

Tájékozódjon a legújabb változásokról

Tűzvédelemben - Munkavédelemben naprakészen.

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Szabályzatok és eszközök

Társasházak tűzvédelme és annak részletei

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet előírja, hogy a háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A Tűzvédelmi Házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:

 • a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
 • a tárolásra vonatkozó előírásokat,
 • a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
 • a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
 • a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
 • a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
 • a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
 • a készítője nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.

Amennyiben szüksége van Tűzvédelmi Házirend, illetve Tűzvédelmi Szabályzat elkészítésére, előre egyeztetett időpontban közös helyszíni bejárás során felmérem a helyszínt, melynek részét képezi a hiányosságok, szabálytalanságok megállapítása, amelyekről kérés esetén jegyzőkönyv készül, ami tartalmazza a hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket is.

Tanácsokkal segítek elkerülni egy esetleges hatósági ellenőrzés során kiszabható tűzvédelmi bírságot, melynek összege 10 000 Ft-tól akár több millió Ft-ig terjedhet.

Igény esetén részt veszek a hatósági ellenőrzéseken, képviselve a társasház érdekeit.

Leggyakoribb szabálytalanságok, hiányosságok a társasházak tűzvédelmével kapcsolatosan:

 • menekülési útvonalak leszűkítése, tárolásra vonatkozó szabályok be nem tartása,
 • előírt tűzvédelmi eszközök hiánya, illetve a kötelező ellenőrzésük, karbantartásuk elmulasztása,
 • szükséges dokumentációk, üzemeltetési naplók hiánya, nem megfelelő vezetése,
 • az épület villámvédelmének, valamint az erős áramú berendezések tűzvédelmi szempontú szabványossági felülvizsgálatának jogszabályban meghatározott időközönkénti felülvizsgálatának elmulasztása.